Herkese merhabalar,

Bu yazımda Google Asistan App Actions test tool’dan bahsetmek istiyorum. App Actions test tool nedir, ne yapar, nasıl indirilir, kısıtlamaları nelerdir başlıklarını ele alacağım. Haydi başlayalım!

App Actions test tool, App Actions geliştiricileri için bir Android Studio eklentisidir. Geliştirme ve test sırasında, App Actions’ımızın Asistan’da bir ön izlemesini oluşturmak için test tool kullanırız.

Ne Yapar?

App Actions test tool, başlatmak istediğimiz intent ve parametreleri belirtmek için kullanışlı bir kullanıcı arayüzüyle test etmemizi ve doğrulamamıza olanak tanır. Android Studio 3.4+ üzerinde desteklenir.

App Actions test tool, actions.xml dosyamızı ayrıştırır ve tek bir Google hesabı için App Actions’ımızın bir önizlemesini…

Merve Başak

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store